Hur du använder färger på bästa sätt i ditt digitala design

När du arbetar med digital design finns det några saker att tänka på för att använda färger effektivt. Först och främst måste du välja rätt färgschema. Detta innebär att du måste välja en huvudfärg som dominerar ditt design, och sedan bygga upp andra fylligare och mindre starka förslag runt den. Naturliga paletter fungerar ofta bra i digital design eftersom de är lite mer avslappnade och inte överväldigande. En annan aspekt av att använda färger effektivt i digital design är kontrasten mellan text och bakgrundsfarge. Det är oftast ljus text på en mörk bakgrund eller tv vice versa som funkar bst, så se till att skapa tillrcklig kontrast fr din text ska vara lsbar men inte stick ut fr mycket mot ditt overalldesign.

Välj färger som passar ihop

När man väljer färger som ska passa ihop, så är det bra att hålla sig till en grundläggande regel: antingen matchar du färgerna på ett harmoniskt sätt, eller också kontrasterer du dem med varandra. En av de mest klassiska kombinationerna är den blå och gule, dvs. komplementfärgerna. Detta funkar dock inte alltid – ibland kan det se lite för uppstyrt ut. Generellt sett gäller det att hitta en balans mellan de olika färgerna, så att de inte tar överhanden och blir dominerande. Man kan också leka med nyanser av samma färg – t ex kan man matcha en blekrosa med ljusare och mörkare toner av grönt. Det finns ingen magisk formel när det gäller att välja rätt farger till varandra, utan det handlar oftast om intuition och provande-och-error-metoden. Dock finns det naturligtvis vissa basicprinciper som man bör hålla sig till – annars riskerar man bara att skapa ett kaotiskt intryck!

Använd inte för många olika färger

Det är viktigt att inte använda för många olika färger när man dekorerar ett rum. Detta gör det svårt att skapa en sammanhållen och harmonisk look. Man bör istället fokusera på ett par färgtoner som man verkligen gillar och sedan bygga upp resten av inredningen runtom dessa. På så sätt blir det lättare att skapa en stilren och chic atmosfär i rummet.

Tänk på hur färgerna kommer att se ut på skärmen

Färgen på skärmen kommer att se olika ut beroende på vilken typ av skärm du har. Om du har en LCD-skärm kommer färgerna inte att vara lika starka som om du hade en CRT-skärm, och det finns också olika inställningar för hur färgerna visas. Du kan experimentera med inställningarna tills du hittar ett ljusstyrke- och kontrastinställning som fungerar för dig.

Välj färger som passar ditt budskap och målgrupp

När det gäller färgval i marknadsföring är det viktigt att tänka på hur olika färger uppfattas och tolkas av olika människor. Generellt sett kan man säga att vissa färger har positiva associationer medan andra har negativa. Exempel på några av de mest använda och klassiska förbindelserna är:

– Röd: passion, energi, entusiasm
– Gul: glädje, lekfullhet, solsken
– Orange: socialt, optimistiskt, kreativitet
– Grön: friskhet, naturen, balans
– Blått: lojalitet, tillförlitlighet, trygghet
Som ni ser finns det flera olika aspekter som spelar in när vi pratar om vilken effekt en viss färg kan ge. Dessa aspekter handlar bland annat om hur vi upplever och tolkar olika stimuli samt de associeringar som vi har till dessa. Naturligtvis spelar även den kulturella bakgrunden in hos var och en av oss – dvs. det finns ingen universiell ”sanning” gällande huruvida en viss färg ger positiva eller negativa associationer.
Det är alltså inte helt ljust och enkelt när det kommer till valet av just rött eller blått (eller vilken annan färg man nu än vill använda sig av). Man bör istället titta på sin produkt/varumarken/budskap etc. ur ett strategiskt perspektiv; vad vill man uppnå med sin marknadsföring? Sedan matchar man sedan dessa målsatta goals mot de signaler/associationer som olika förbindelser ger ifrån sig – på så vis kan man skapa ett starkare budskap genom att anvendela rikta sig mot specifika mottagare via deras egna preferenser och erfarenheter!

Testa olika färgkombinationer innan du bestämmer dig

När du väljer färgschema till ditt hem eller din lokal så är det viktigt att testa olika kombinationer innan du bestämmer dig. Detta gör du genom att måla små provbitar på olika ställen i rummet och titta på hur de ser ut under olika tidpunkter på dygnet. Det är också bra att be någon annan om deras åsikt, eftersom vi alla uppfattar färger lite olika.

En annan sak som är viktig att tänka på när man väljer färgschema är hur ljuset kommer in i rummet. Om det finns mycket direkt solljus kan det vara en idé att använda mörkare toner, medan man i mindre ljusa rum bör använda sig av nyanser som ger illusionen av mer ljus.

Det finns ingen exakt science när det kommer till val av farger, men det kan vara en god idé att hlla sig till max tre huvudfarger plus eventuella accentfarger. Detta gör inte bara schemat mer harmoniskt, det blir ocksö enklare att shoppa heminredning och accessoarer som passar in.