Vad som händer om någon bryter mot Twitters regler?

Enligt Twitters regler får man inte lägga upp innehåll som är olagligt, hotfullt, sexuellt anstötigt eller annat material som kan skada andra personer. Om någon bryter mot dessa regler kan deras konto bli avstängt och de kan bli förbjudna att skapa ett nytt konto. Dessutom kan Twitter polisanmäla den personen om det finns mistanke om brott.

– Twitter kan stänga av din konto

Twitter är en stor social mediasida som har många användare. De flesta användare är positiva till sidan och tycker att det är ett bra sätt att kommunicera med andra. Men ibland kan Twitter stänga av ens konto, utan förvarning eller orsak. Detta kan vara mycket frustrerande för den personen som blir avstängd, eftersom de inte alltid vet vad de gjorde fel och inte kan fixa det. Ibland är det bara en misstag från Twitters sida, men oftast är det för att man har brutit mot deras regler på något sätt. Om du försöker logga in på ditt konto och upptäcker att det inte längre fungerar, bör du kontakta Twitter direkt för att se om du kan få ditt konto tillbaka.

– Twitter kan begränsa ditt konto

Twitter kan begränsa ditt konto på flera olika sätt. De kan till exempel begränsa hur många gånger per dag du kan tweeta eller gilla inlägg. De kan också begränsa vilka användare du följer eller hur många personer som följer dig. Dessa begränsningar är oftast tillf temporary och avsedda att hjälpa Twitter att skydda sina användare från skadlig aktivitet.

– Twitter kan ta bort ditt inlägg

Twitter kan, precis som andra sociala medier, ta bort ditt inlägg om det strider mot deras regler. Detta kan till exempel ske om du har skrivit något olagligt eller kränkande. Twitter försöker hålla en hög standard på sina användares inlägg och tar därför ofta bort inlägg som inte uppfyller deras kriterier.

– Twitter kan varna dig

Twitter är en social medieplattform som lanserades 2006. Den 500 bästa användarna kunde tidigare få ett varningsmeddelande från Twitter, men detta är inte längre möjligt. Meddelandet innehöll information om hur man ska använda Twitter på ett säkert sätt och uppmanade dem att inte dela privata eller personliga uppgifter. I mars 2013 införde Twitter en ny funktion som gör det möjligt för användare att se vem som tittar på deras profil. Detta gör det enklare för användare att hitta och blockera personer som de inte vill ha kontakt med.

– Andra användare på twitter kan rapportera dig

En av de verktyg som Twitter har för att uppmärksamma olämpligt beteende är rapportera-knappen. Andra användare kan rapportera en tweet om de anser den strider mot Twitters regler, och då kommer Twitter granska tweeten. Om det visar sig att tweeten bryter mot reglerna kommer användaren bli varnad eller till och med avstängd från tjänsten. Detta gör det möjligt för alla användare att bidra till en positiv och inkluderande miljö på Twitter.