Visuell identitet – vad är det egentligen?

Visuell identitet är något som många företag och organisationer strävar efter att skapa. Det handlar om att skapa en tydlig och igenkännande bild av sig själva, som man sedan kan använda i olika sammanhang. Det kan vara allt från hur man väljer att framställa sig på sin hemsida till vilka färger och former man väljer att använda i sitt kommunikationsmaterial. Allt detta gör det lättare för potentiella kunder eller andra intressenter att komma ihåg just din verksamhet, oavsett om de ser dig på TV, hör dig i radio eller stöter på dig någon annanstans.

Vad är visuell identitet?

Visuell identitet är den grafiska profileringen av ett företag, organisation eller varumärke. Det inkluderar logotyper, färger, typsnitt och andra former av grafiskt material som används på olika plattformar såsom webbsidor, sociala medier och trycksaker. Syftet med visuell identitet är att göra det enklare för mottagaren att komma ihåg och igenkänna det aktuella varumärket eller företaget. En stark visuell identitet kan hjälpa till att bygga lojalitet hos kunder och potentiella kunder samt bidra till en positiv associering med det aktuella varumärket eller företaget.

Visuell identitet – en viktig del av företagsidentiteten

Visuell identitet är en viktig del av företagsidentiteten. Det inkluderar alla de visuella aspekterna av ett företag, från logotyp till färgschema och typografi. Genom att använda ett konsekvent och igenkännbart visuellt språk kan ett företag skapa en sterk och positiv association med sitt varumärke. En stark visuell identitet hjälper dessutom till att skapa en tydlig profil i den tuffa konkurrensen på marknaden.

Varför är visuell identitet viktigt?

Visuell identitet är viktigt för ett företag eller en organisation av flera olika anledningar. Det hjälper till att skapa en igenkännbarhet och differentiering mot andra aktörer på marknaden, vilket i sin tur underlättar för kunden när de ska välja var de vill handla eller ge sitt stöd. En stark och tydlig visuell identitet kan också bidra till att bygga upp en lojal kundbas som kommer tillbaka gång på gång. Detta kan inte minst ske genom att arbeta med olika former av marknadsföring, där man tar hänsyn till den visuella identiteten i allt från logotyp och trycksaker till reklamfilmer och annat digitalt material. På så sätt blir det lättare för mottagaren att associera det man ser med just det företaget eller den organisationen, vilket ökar chansen för fler affärer.

Hur skapar man en stark visuell identitet?

En stark visuell identitet bygger på ett konsekvent användande av färger, former och andra grafiska element. Ett enhetligt utseende i alla kommunikationskanaler är A och O för att nå ut till mottagaren på ett tydligt sätt. tillsammans med en väl genomtänkt logotyp och marknadsföring är detta avgörande för hur ert företag uppfattas av omvärlden.

Exempel på bra visuella identiteter

En bra visuell identitet är ofta den som enkelt igenkänns och förstås av mottagaren. Genom ett tydligt varumärke, konsekvent användande av färg och form, samt en smart grafisk profilering ger man intrycket av att vara professionella och seriösa. Man skapar snabbt en uppfattning om vem man är, vad man gör och hur trovärdig man är. Det är alltså viktigt att tänka igenom sin visuella identitet noggrant för att säkerställa att den stöder det budskap eller den image man vill förmedla till sin målgrupp.