YouTube Copyright – vad man behöver veta

En av de största frågorna folk har när det gäller YouTube är copyright. Folk undrar vad som händer om man laddar upp en video där man inte äger alla rättigheter till musiken eller bilderna. Copyright-innehåll på YouTube innefattar allt material som du inte själv har skapat, såsom musik, filmer och TV-program. Om du laddar upp ett klipp från en av dessa kategorier på YouTube kan du bli ansvarig för upphovsrättsintrång. I de flesta fall innebär detta att vi tar bort klippet och du kan även bli blockerad från att ladda upp ytterligare innehåll i framtiden. Detta görs för att skydda immateriella rättigheter och förhindra olaglig användning av andras verk.

YouTube och upphovsrätt – vad gäller?

Det är förstås olagligt att ladda upp filmer på YouTube som man inte har rättigheter till. Men det finns en del grey area kring vad som egentligen är olagligt och inte. Till exempel är det relativt vanligt att använda musik i bakgrunden av YouTube-klipp, trots att man inte har rättigheterna till den. Detta brukar dock oftast gå förbi utan större problem, så länge klippet i sig inte handlar uteslutande om musiken. Det finns också de som tror att det är helt OK att ladda upp filmer från andra stora bolag, så long as du ger dem credit (kredit). Tyvärr fungerar detta inte alls på samma sätt – du kan fortfarande bli ansvarig för upphovsrättsintrång, oavsett om du ger credit eller not.

Vem äger upphovsrätten till det som laddas upp på YouTube?

När det gäller upphovsrätt och användning av YouTube så finns det en del regler och villkor som man måste följa. Enligt YouTubes egna regler så äger den person som har skapat eller laddat upp materialet på YouTube upphovsrätten till detta. Detta innebär att andra inte har rätt att använda, modifiera eller distribuera materialet utan denna persons tillstånd. Dock finns det vissa undantag från dessa regler. Exempelvis om man laddar upp ett klipp från en film eller tv-serie så är det inte alltid fallet att man äger upphovsrätten till det klippet, i större delen av fallen ägs filmen eller tv-serien av någon annan part. Ett annat exempel är musik, ofta finns det fall där musiken som spelas i bakgrunden av ett klipp inte ägs av personen som laddade upp klippet utan snarare av musikförlaget som släpper musiken. I de flesta fall så tillhandahåller YouTube verktyg för de olika rightholders (exempelvis musikförlag) så att de kan hitta och ta bort eventuellt otillbörligt använt material från deras plattform, men i vissa fall kan det vara svårt för YouTube att avgöra vem som äger rätten till vad och dessa verktyg fungerar inte alltid perfekt.

Kan man använda andras material på YouTube?

Det finns ett antal olika sätt att använda andras material på YouTube, beroende på vad det är för sorts material och hur du vill använda det. Om du bara vill visa ett klipp från en annan YouTubekanal för dina tittare kan du göra det genom att ladda ner klippet och sedan ladda upp det igen till din egen kanal. Detta är inte alltid tillåtet, så se till att du har förstått de regler som gäller för just det klippet innan du gör något sådant. Du kan också använda andras material i dina egna videos, men igen – se till att ha förstått eventuella regler om copyright och användning av upphovsrättsskyddat material som gäller.

Hur ser YouTube på olovligt användande av upphovsrättsskyddat material?

YouTube har ett olovligt användande av upphovsrättsskyddat material. Detta innebär att det är förbjudet att använda musik, bilder eller video som inte är skapad av dig själv, eller som du inte har tillstånd att använda. Om du gör detta kan du bli ansvarig för upphovsrättsintrång och bli tvungen att betala skadestånd.

Vad kan hända om man bryter mot upphovsrätten på YouTube?

Det finns olika konsekvenser som kan uppstå om man bryter mot upphovsrätten på YouTube. Om tittarna på en video anmäler det till YouTube så är det möjligt att få ett varning från dem, och i vissa fall kan man till och med bli avstängd från plattformen. Dessutom riskerar man åtal och böter om upphovsrättsinnehavaren anmäler det till polisen.